Dne 21. 11. 2023 ordinacije delajo samo v dopoldanskem času do 13. ure zaradi izobraževanja.