Politika zasebnosti

Pravice intelektualne lastnine

Spletno mesto je za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na spletnem naslovu www.dr-vertacnik.si (v nadaljevanju: Spletno mesto).
Imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršenkoli način vključeni v Spletno mesto je Zobozdravstveni zavod Vertačnik
Vse pravice pridržane. Uporabnik lahko uporablja vsebine na Spletnem mestu izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin Spletnega mesta (kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je prepovedana.

 

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tem Spletnem mestu, lahko uporabnik naloži iz strežnika za svojo osebno, domačo rabo, pri čemer ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na www.dr-vertacnik.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa spletnega mesta za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.
Zobozdravstveni zavod Vertačnik ne odgovarja za obliko in vsebino spletnega mesta, ki so na kakršenkoli način povezane s spletnim mestom. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost Zobozdravstveni zavod Vertačnik za vse primere izključena.

 

Omejitev odgovornosti

Zobozdravstveni zavod Vertačnik se bo trudil, da bodo podatki na Spletnem mestu pravilni in ažurni, vendar Zobozdravstveni zavod Vertačnik niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi Spletnega mesta ali še sodeluje pri nadgradnjah Spletnega mesta, ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe Spletnega mesta ali nezmožnosti uporabe le-tega.
Zobozdravstveni zavod Vertačnik se bo trudila za nemoteno delovanje Spletnega mesta, vendar ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja Spletnega mesta.

Zobozdravstveni zavod Vertačnik lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni Spletno mesto.

 

Varstvo osebnih podatkov

Kakršnekoli podatki, ki jih Zobozdravstveni zavod Vertačnik pridobi na kakršenkoli način preko Spletnega mesta, so namenjeni izključno za lastno rabo in jih Zobozdravstveni zavod Vertačnik varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 59/1999, 57/2001, 59/2001) in Obligacijskem zakoniku.

 

Oddaja osebnih kontaktnih podatkov preko telefona ali e-pošte

S posredovanjem podatkov iz obrazca soglašate, da ste seznanjeni s politiko zasebnosti in da se strinjate z obdelavo in posredovanjem osebnih podatkov izključno za namene komunikacije in pošiljanja obvestil preko telefona ali elektronske pošte. Pravico do popravljanja, brisanja, dostopa, omejevanja in prenosa osebnih podatkov lahko uveljavljate tako, da nam pošljete sporočilo na elektronski naslov: info@dr-vertacnik.si.

 

Splošno

Za morebitne spore iz naslova uporabe Spletnega mesta se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Celju.

Z uporabo Spletnega mesta uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.